Αγγελίνα Αθανασέλη
Hair Stylist
Έχει εξειδίκευση:
Hair Styling | 5 χρόνια προϋπηρεσίας

Σεμινάρια:
Σεμινάρια L'OREAL  Κομμωτικής
Σεμινάριο Schwarzkopf Κομμωτικής
Σεμινάριο Hair ID Κομμωτικής
KaiZeN / Contact / Online appointment      
design & development ENTERCITY